Merhaba değerli ziyaretçiler; bu gün bu yazıda sizinle inanç ve inanış konusunda dostane bir sohbet yapalım.
Hepinizin bildiği gibi dünya üzerinde birçok inanç vardır; bu inançların küçük bir
kısmı semavidir. İslâmiyet, Yahudilik ve hristiyanlık…
Son yıllarda sözde insanların inancına saygı duyuyoruz diye bütün dinlere hakaret eden; sözde hiç bir ilaha inanmadığını var sayarak, yaratıcılık fikrini eleştiren bir grup hızla büyüyor.
Bu grup dinleri esrarengiz yerlerinden sıkıştırarak kendini haklı çıkarma çabasına girmiş durumda.
Bu tarz düşünceleri haklı çıkaran şey, islamiyetin, ya da diğer dinlerin yeterince bilinip anlaşılamamasından kaynaklı.
eski zamanlarda dahi bu tarz inançlar vardı, fakat böylesine temellendirilmemişti.
Birçok islam alimi bunun gibi durumlarla imtihan edilmiş ve hepside galip ayrılmıştır.
İmam-ı âzam, Şems-i Tebrizî…
Bu tarz hikayelere değinecek olursak yazımız çok uzun sürecek, o nedenle biz asıl konumuzu bağlayalım.
Yani sözün özü; ben müslüman bir birey olduğum için kendi dinim üzre örneklendirme yaptım.
İslamiyette her sorunun cevabı vardır fakat bu grubun içinde ben de dahil olmak üzre; birçoğumuz ilmi yönden yetersiz olduğumuz için bu insanların karşısında âciz kalmaktayız. Maalesef bu hal bizleri bu tarz yalancı işiklara kapılmaya mahkum ediyor.
Gerçekten bu insanlar sizin inançlarınıza saygı duyuyor mu?
Aslında düz mantıkla bile bu sözlerinin yalan olduğunu kanıtlayabiliriz.
Örneğin, ben müslüman bir birey olarak, başka bir dinin bilgisine de sahip olabilirim; yani başka bir din hakkında da bilgim olabilir. Bu konuda konuşmak elbette tabu değil ama saygı duyduğunuz bir dini inancı yerden yere vurur musunuz, hatta işi daha ileri götürüp o dinin değerlerine küfreder misiniz?
Bir müslümanın falanca bir kişinin müslüman olmasını dilemesi başkadır; falanca kişi sen gavursun, senin dinin gavur dini, gibi kaba bir eleştiride bulunması başkadır.
Eğer gerçekten her inanca saygı duymmuş olsalar idi insanların dinine hakaret etmezler, sağda solda misyonerlik çalışması yapmazlardı, ancak korkusu olan kimseler bu tarz yollara başvurarak kendini haklı gösterme çabasına düşer.
Siz aklı başında bir müslümanın ya hu hristiyanın, birbirlerinin dinine durup dururken hakaret ettiğini, pervasızca eleştirdiğini duydunuz mu?
Bu mümkün olmamalıdır çünkü, bu dinlerin temelinde başka inançlara hakaret etmekten kaçınmak vardır.
Bu insanların amacı gerçekten ve gerçekten inanın bana; sizleri ahlaki yönden çökertmek, köleleştirmek, insani duygularınızı öldürmektir zira neye inanmış olursanız olun inanmak insan fıtratında vardır.
Selâm ve dua ile.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code