Öncelikle aşağıdaki kodları gözlemleyerek mysql veritabanımızı ve tablomuzu oluşturuyoruz: Php Ziyaretçi Defteri Yapımı PHP- Kodu: – phpMyAdmin SQL Dump – version 2.10.3 – http://www.phpmyadmin.net – – Anamakine: localhost – Üretim Zamanı: 24 Mart 2008 saat 15:21:23 – Sunucu sürümü: 5.0.45 – PHP Sürümü: 5.2.3 SET SQL_MODE=”NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO”; – – Veritabanı: `ziyaretcidefteri` – – ——————————————————– – – Tablo yapısı: `mesajlar` – CREATE TABLE `mesajlar` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `adisoyadi` varchar(60) collate latin1_general_ci NOT NULL, `email` varchar(60) collate latin1_general_ci NOT NULL, `baslik` varchar(225) collate latin1_general_ci NOT NULL, `mesaj` text collate latin1_general_ci NOT NULL, `tarih` varchar(60) collate latin1_general_ci NOT NULL, PRIMARY KEY  (`id`) ) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=15 ; – – Tablo döküm verisi `mesajlar` Şimdi de indeximizi oluşturan kodları yazalım Bunun için Okumaya Devam Et