trim() Bir alfanümerik değişkenin değerinin baş ve son tarafındaki boşlukları atar. Yazılışı: trim($degisken); Bu fonksiyon değişken değerinin veya metnin başındaki ve sonundaki “\n”, “\r”, “\t”, “\v”, “\0”, ve aralık işaretini boşluk sayar. Örnek: $degisken = “\0 Olumsuz düşünce ve mekanizmalar üzerine olumlu şeyler bina edilemez!\n\r\t”; $secilen = trim ($degisken); Burada Okumaya Devam Et