printf() ve sprintf() fonksiyonu ve parametreleri Biçim Anlamı % Yüzde işareti. Biçimlendirme başlangıç karakteridir.. b Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ikili sayı olarak döner. c Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ASCII değerinin karşılığı olan karakter olarak döner. d Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ondalık sayı olarak Okumaya Devam Et