Form’dan POST Metoduyla Gelen Bilgiler HTML Form etiketinin METHOD parametresinin değeri GET olabildiği gibi POST da olabilir; ve HTTP sunucusu bu yöntemle gelen bilgileri $HTTP_POST_VARS dizi-değişkeninde tutar. Yukarıdaki çok-seçmeli Form’un FORM etiketini şöyle değiştirerek, formlar03b.htm adıyla kaydedelim: <FORM ACTION=”formlar03a_isle.php” METHOD=”POST”> Aynı şekilde son Form işleme programımızda da sadece şu değişikliği Okumaya Devam Et