[\b] Geri (Backspace) karakterini bulur. \b Belirtilen karakterle sınırlanan kelimeyi bulur: k\b, “hak mücadelesi” ifadesindeki birinci k’yı bulur; çünkü bu harf, bir kelime sınırlayıcıdır. \B Belirtilen karakterle sınırlanmayan kelime yoksa, başlayanı bulur: k\Bi, “üç kişi” ifadesindeki ‘ki’yi bulur. \cX X yerine yazacağımız kontrol karakterini bulur. Örneğin, \cA, Ctrl+A’yı, \cZ ise Okumaya Devam Et