Dosya var mı? file_exits() Bir dosyanın var olup olmadığını denetleyen bu fonksiyon, dosya varsa true/doğru, yoksa false/yanlış sonucunu verir. Örnek: if ( file_exits ( “bir_dosya.txt” ) ) print (“Dosya var!”); Dosya yoksa, program “Dosya var!” yazmadan yoluna devam edecektir.