filesize() php’de  yükleme yani upload sayfaları hazırlarken yüklenecek dosyanın boyutunu belirtmek için filesize komutunu kullanırız. filesize komutu dosyayı bayt cinsinden yükler. ekrana komutu yazdırmak için print komutunu kullanırız. şimdi dilerseniz bir örnek yapalım.   <? print (“Dosyanın boyutu:”); print filesize( “bir_dosya.txt” ); ?> bu şekilde bu fonksiyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. iyi Okumaya Devam Et

Dosya okuma: fgets(), fread() ve fgetc() Açtığımız bir dosyanın içindeki yazıları çoğu zaman programımıza satır satır okuturuz. PHP’de bir dosyanın içeriğini satır satır okutmamızı fgets() fonksiyonu sağlar. Bu fonksiyona daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını ve okunmasını istediğimiz asgari byte ölçüsünü parametre olarak veririz. fgets() fonksiyonu verdiğimiz uzunluk Okumaya Devam Et

PHP’de bir dosyanın içeriğini alarak sayfalarımızda kullanma veya bir dosyanın içeriğini değiştirmek gibi işlemler için önce dosyanın açılmış olması gerekir. Bunu gerçekleştiren fopen() fonksiyonudur. Bu fonksiyonla bir dosyayı okumak (‘r’), yazdırmak (‘w’) veya ek yapmak (‘a’) için açabiliriz. Bu fonksiyon dosyanın başarıyla açılması halinde bir tamsayı verecektir. PHP programlarımızda, açılan Okumaya Devam Et

PHP ile yapabileceğimiz önemli dosya işlemlerinin başında olmayan bir dosyayı oluşturmak ve olan bir dosyayı silmek gelir. PHP’nin dosya oluşturma komutu touch() fonksiyonudur. Bu fonksiyona oluşturulmasıın istediğimiz dosyanın adını vermemiz gerekir. Örnek: <?php $dosya_dizin = “/inetpub/wwwroot/”; touch (“$dosya_dizin/yeni_belge.txt”); print (“yeni_belge adlı bir dosya oluşturuldu!”); ?> </BODY> </HTML> Bu programı kişisel Okumaya Devam Et

Dosya var mı? file_exits() Bir dosyanın var olup olmadığını denetleyen bu fonksiyon, dosya varsa true/doğru, yoksa false/yanlış sonucunu verir. Örnek: if ( file_exits ( “bir_dosya.txt” ) ) print (“Dosya var!”); Dosya yoksa, program “Dosya var!” yazmadan yoluna devam edecektir.

include mu, require mı? PHP4.0 ile, include komutu gibi işleyen ancak ondan farklı olarak kendisini çağıran programa değer veremeyen require komutu da kullanılabilir hale geldi. İçinde bir hesaplama bulunmayan veya kendisini çağıran dosyaya bir return komutu ile bir değer dönmesini sağlaması beklenmeyen dosyaları require komutu ile de ana programımıza dahil Okumaya Devam Et

PHP programlarımızda bilmemiz gereken ilk dosya işlemi, bir PHP programına, kendi dışındaki dosyayı, tabir yerinde ise, okutmak ve içindekileri aynen alıp, görüntülemesini sağlamaktır. Bunu include komutu ile yaparız. Bu komut, kendisine adı verilen düzyazı dosyasının içeriğini aynen bu komutun bulunduğu noktaya “yazar.” Bu yolla bir PHP programına sık kullandığınız bir Okumaya Devam Et