Dizinin ilk elemanını silme: array_shift() Bir dizi-değişkenin ilk elemanını tümüyle silmek için array_shift() fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyona sadece birinci elemanı silinecek dizinin adını vermek yeter. Örnek: $birinci_dizi = array ( “Özbay” , “Muharrem” , “Hasan” , “Şahika” ); $silinen = array_shift ($birinci_dizi); array_shift(), adını verdiğiniz dizinin içeriğini değiştirir; buradaki örnekte, Okumaya Devam Et