İlişkili dizileri sıralama: asort() ve ksort() İlişkili dizilerin diğer dizi değişkenlere göre farkı, değerlerinin bir de adı bulunmasıdır. Değerlerin adlarına anahtar denir. Bir ilişkili diziyi değerlerine göre sıralamak için asort() fonksiyonu kullanılır. Örnek: $birinci_dizi = array ( ogr_01=>”Özbay”, ogr_02=>”Muharrem” , ogr_013>”Hasan” , ogr_04=>”Şahika”); asort ($birinci_dizi); PHP, bu diziyi değerler itibariyle Okumaya Devam Et

Diziden kesit alma: array_slice() Bir dizi-değişkenin bütün elemanları yerine bir kesitini kullanmak istiyorsak, bunu array_slice() fonksiyonu ile yapabiliriz. Bu fonksiyona kesit alınacak dizinin adı, kesitin başladığı yer ve kaç adet değişken alınacağı argüman olarak verilir. Örnek $birinci_dizi = array ( “Özbay” , “Muharrem” , “Hasan” , “Şahika”, “Altun” , “Taç” Okumaya Devam Et

Dizinin ilk elemanını silme: array_shift() Bir dizi-değişkenin ilk elemanını tümüyle silmek için array_shift() fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyona sadece birinci elemanı silinecek dizinin adını vermek yeter. Örnek: $birinci_dizi = array ( “Özbay” , “Muharrem” , “Hasan” , “Şahika” ); $silinen = array_shift ($birinci_dizi); array_shift(), adını verdiğiniz dizinin içeriğini değiştirir; buradaki örnekte, Okumaya Devam Et

Dizilere değişken ekleme: array_push() Bir diziye yeni değişkenler eklemek için, array_push() fonksiyonuna mevcut dizinin adını ve yeni değerleri yazarız. Örnek: $birinci_dizi = array ( “Özbay” , “Muharrem” , “Hasan” , “Şahika” ); $yeni = array_push ($birinci_dizi, “Altun” , “Taç” , “Civelek” , “Tabak” ); Burada $yeni adlı değişken sadece $birinci_dizi Okumaya Devam Et

array_merge komutu:İki veya daha fazla dizinin bütün elemanlarını birleştirerek, ortaya yeni bir dizi çıkartır. Örnek: $birinci_dizi = array ( “Özbay” , “Muharrem” , “Hasan” , “Şahika” ); $ikinci_dizi = array ( “Altun” , “Taç” , “Civelek” , “Tabak” ); $yeni_dizi = array_merge ( $birinci_dizi, $ikinci_dizi ); Bu kod ile oluşturulan Okumaya Devam Et

bir önceki php yazımda “..değişkenin istediğimiz değerine, o değerin endeks adını yazarak, çağrıda bulunabiliriz..” dediğimizi görmüş olmalısınız. Dizi veya tekil, değişkenleri oluşturmamızın sebebi, tuttukları değerleri programımızın gereği olan şekilde ve yerde kullanmaktır. Sadece bir değer tutan değişkenleri örneğin print() komutu ile sık sık kullandık. Yukarıda dizi değişken örneklerinde de bazı Okumaya Devam Et