MySQL’de bir çok veri türü oluşturulabilir. Ancak Web programları açısından önemli olan bir kaçı ve özellikleri şöyle saralanabilir: INT Tamsayı: -2147483648’den 2147483647 kadar değişen diziye “signed” (işaretli), 0’dan 4294967295’e kadar değişenine “unsigned” (işaretsiz) denir. VARCHAR(n) n sayısını geçmemek şartıyla değişen boyutta karakter olabilir. CHAR(n) Kesinlikle n sayısı kadar karakter olabilir. Okumaya Devam Et