PHP’nin 4 versiyonunda, MySQL’le iletişim için kullanılabilecek tüm konutlar ve kısa açıklamaları. mysql_affected_rows Bir önceki işlemde etkilenen satır sayısı. mysql_close Belirtilen mysql bağlantısını kapatır. mysql_connect Sunucuya veritabanı bağlantısı açar. mysql_create_db MySQL’de veritabanı açar. mysql_data_seek Sonuç satırında belirtilen sıraya geçer. mysql_db_query MySQL’e sorgu gönderir. mysql_drop_db Veritabanını sunucudan siler. mysql_errno Bir önceki Okumaya Devam Et