Kayan yazı görüntüsü elde edebilmek için kullanılacak olan belirteç çifti <marquee> … </marquee> ‘dir. <MARQUEE> Kayan yazı </MARQUEE> …..Bu belirteçler arasındaki yazı dışarıya kayan şekilde çıkar: Bu belirteç çiftinin beraber kullanıldığı seçenekler aşağıda verilmiştir: <MARQUEE SCROLLAMOUNT=#> Kayan yazı </MARQUEE> …..# burada kayma hızını belirten bir sayıdır. <MARQUEE SCROLLDELAY=# SCROLLAMOUNT=#> Kayan Okumaya Devam Et