Javascript programının, bir değişkenin değerine göre yönlenmesini sağlayan ilk aracı, “if” (eğer) ifadesidir. İşte size program akışını “if” yoluyla kontrol eden bir HTML sayfası: <HEAD> <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows- 1254″> <TITLE>Javascript’te Mukayese</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE=”Javascript1.2″> function goster(secme) { var endeks, secilenYemek endeks=secme.selectedIndex secilenYemek=secme.options[endeks].text if (secilenYemek == “Adana Kebap”) { document.tarifForm.tarif.value=secilenYemek + Okumaya Devam Et