If … Else (Eğer .. Diğer) Kimi zaman bu kadar çok seçeneğe tek tek “if” ifadesi yazmak gerekmeyen durumlar olabilir. Javascript’e “Eğer şu değişkenin değeri şu işe şunu yap, diğer bütün durumlarda ise şunu yap!” demek istiyebilirsiniz. “If… Else” ifadesi ile bunu sağlarız. denetim1.’in dört “if” ifadesini de silin ve Okumaya Devam Et

Javascript programının, bir değişkenin değerine göre yönlenmesini sağlayan ilk aracı, “if” (eğer) ifadesidir. İşte size program akışını “if” yoluyla kontrol eden bir HTML sayfası: <HEAD> <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows- 1254″> <TITLE>Javascript’te Mukayese</TITLE> <SCRIPT LANGUAGE=”Javascript1.2″> function goster(secme) { var endeks, secilenYemek endeks=secme.selectedIndex secilenYemek=secme.options[endeks].text if (secilenYemek == “Adana Kebap”) { document.tarifForm.tarif.value=secilenYemek + Okumaya Devam Et