Dilimizde kesim, kısım gibi bir anlama gelir. HTML5 ile gelen yeni bir etikettir. Bazen tasarımda o kadar çok <div> kullanırız ki bu div’lerin birbirleri ile karışmaması için <section> etiketi kurtarıcı niteliktedir. Hemen küçük bir örnekle bunu göstereyim: <section>     <div>         <p>Birinci section birinci paragraf</p>     </div>     <div>         <p>Birinci section ikinci paragraf</p>     </div> Okumaya Devam Et