html 5 ile gelen etiketlerden birtaneside header etiketidir. header etiketinin yazımı şu şekildedir. <header> içerikler buraya </header> peki header etiketini nerelerde kullanmalıyız. header kısmı sitemizin genel içeriklerinin yer aldığı bir kısımdır. buraya; site logosu, sosyal bağlantılar ve ya diğer site bağlantılarını yerleştirebiliriz. basit bir örnek yaparak açıklayalım. <div id=”header”> <p>Eskiden Okumaya Devam Et

Dilimizde kesim, kısım gibi bir anlama gelir. HTML5 ile gelen yeni bir etikettir. Bazen tasarımda o kadar çok <div> kullanırız ki bu div’lerin birbirleri ile karışmaması için <section> etiketi kurtarıcı niteliktedir. Hemen küçük bir örnekle bunu göstereyim: <section>     <div>         <p>Birinci section birinci paragraf</p>     </div>     <div>         <p>Birinci section ikinci paragraf</p>     </div> Okumaya Devam Et