eval fonksiyonu | | FARKLI TARZ FARKLI İMAJ
Kapat

Değişkenleri Değerlendirme (Eval) Buradaki örneğimizde yer almamakla birlikte bu bölümü bitirmeden bir metoddran daha söz edelyim. Javascript’in kendi hazır fonksiyonları içinde en az kullanılanı hangisidir diye sorarlarsa Değerlendirme Fonksiyonu olan eval()’dir derseniz, yanılmamış olursunuz. Buna karşılık, Javascript’in hemen hemen en kullanışlı fonksiyonlarından biri de eval() fonksiyonudur. Bir kere, eval(), programcıyı Okumaya Devam Et


Kapat