Temel Seçme, Kopyalama Ve Taşıma Komutları   Shift-Sağ Ok: İmlecin üzerinde bulunduğu karakteri seçer.   Shift+Sol Ok: Bir önceki karakteri seçer ya da daha önce seçili bir karakter varsa seçimi kaldırır.   İnsert Ya da Ctrl+Shift+Sağ Ok: İmlecin üzerinde bulunduğu sözcüğü seçer.   İnsert Ya da Ctrl+Shift+Sol Ok: Bir önceki Okumaya Devam Et

Bilgisayarın matematik işlemlerde, özellikle istatistik hesaplamalarla kullanılması tesadüfî (rastlantısal) sayı üretmeyi gerekli kılmıştı. Fakat daha sonra bilgisayar oyunları bu işlemi adeta zorunla hale getirdi. Rastlantısal sayı, bir dizide tekrar etmesi belirli bir düzene tabi olmayan sayı demektir.

Bilgisayar; kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal ve işleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir aygıttır. Bilgisayarın mantıksal karşılaştırma şekli bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, depolanabilir ve çıkışı alınabilir. bilgisayar işlem yaparken çok hızlıdır “ bir bir milyar değişik toplama yapabilir”, yorulmaz sıkılmaz Okumaya Devam Et