asp ile veritabanımızda nasıl tablolar ekleyebiliriz buna bakalım. bizler burada asp tablolarımızı oluştururken sql komutlarını kullanacağız. sql komutları ile veritabanımızda tablo oluşturabiliriz. peki o halde tablomuzu oluşturmak için gereken kodları yazalım. kod: <% ‘ *** Bağlantı yapılıyor.. Set veriyolu = server.CreateObject(“ADODB.Connection”) veriyolu.open “provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=”&server.MapPath(“vt.mdb”) ‘ *** SQL komutları ile yeni Okumaya Devam Et