merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizinle hit mantığını anlamanız adına, kolay bir top list sistemi yapacağız. şimdi kodlarımızı yapmaya başlayalım. öncelikle veritabanı tablomuzu yazıyoruz. • db.mdb • Tablo adı: toplist (id: autonumber, site: text, Adres: text, Hit: number) default.asp Kod: <% ‘—————————————- ‘///Db Bağlanrısı set baglanti = server.createobject(“adodb.connection”) baglanti.open “Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=” Okumaya Devam Et