asp programınızda yani scriptinizde zamnan zaman xml sayfalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. böyle durumlarda sayfamızda xml ve xsl ile çalışmak için bir takım komutlar kullanmalıyız. peki bu komutları nasıl kullanırız nasıl yazmalayız buna bakalım. asp kodları içerisinde xml ve ya xsl yi tanımlamamız gerekmektedir. tanımladıktan sonra kullanabiliriz. hangi kodlarla tanımlayacağız? xml ve Okumaya Devam Et

asp ile veritabanı kullanabiliriz. mdm veritabmanı kullanırken aynı zamanda istersek mysql kullanabiliriz. peki asp ile mysql bağlantısını nasıl sağlarız? bu yazımda bu bağlantının nasıl yapalacağını sizlere kodlarla anlatacağım. kodlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. lütfen yazılarımın altına yorumlarınızı ekleyin düşüncelerinizi paylaşım benimle. evet bağlantımızı yapalım.   asp kod:   <% Okumaya Devam Et

Merhaba.. Bu dersimizde Asp.Net Repeater kullanımını görelim ve bir örnek üzerinde uygulamasını inceleyelim. Bildiğimiz gibi dat.net yapısının yada Object Orriented yapısının en onemli kurallarından avantajlarından biri kalıtımdır.. Repeater de dahil, toolbox sekmesi altındaki her kontrol system.web.control yani control sınıfımızdan türemiştir.. Ve biz biliyoruz ki sunucu kontrollerini browserler tanımaz. Peki, nasıl Okumaya Devam Et

Bilgisayarın matematik işlemlerde, özellikle istatistik hesaplamalarla kullanılması tesadüfî (rastlantısal) sayı üretmeyi gerekli kılmıştı. Fakat daha sonra bilgisayar oyunları bu işlemi adeta zorunla hale getirdi. Rastlantısal sayı, bir dizide tekrar etmesi belirli bir düzene tabi olmayan sayı demektir.

VBScript’in bir diğer duruma bakarak karar verme ifadesi, Select Case (Durum Seç) yapısıdır. Bu kontrol öğesinin nasıl çalıştığını şöyle özetleyebiliriz: Durum Seç (Durumların listesi veya durumları belirten bir değişken) Durum 1 : Yapılacak işler Durum 2: Yapılacak işler Durum 3: Yapılacak işler Durum n: Yapılacak işler Seçmeyi Bitir VBScript, verdiğiniz Okumaya Devam Et

Bir döngüden belirlediğiniz koşul gerçekleşsin-gerçekleşmesin çıkmanız gerekebilir. Bunu bir başka değişkendeki değişiklik zorunlu kılabilir. Bir döngüden çıkmak için Exit (çık) ifadesini kullanabilirsiniz. Bu ifade, döngünün

VBScript’te kullandığımız bazı değişkenlerin o andaki durumu, programımızın akışını kontrolde kullanacağımız bilgiyi sağlayabilir. Sözgelimi bir değişkenin değeri boş ise, ziyaretçimizin formu tam olarak doldurmadığını düşünebiliriz.

Do (Yap) komutu ile kuracağımız döngüler iki ayrı türde olabilir: bu döngü ile bir dizi komutu, bir koşul doğru iken veya doğru oluncaya kadar yaptırabiliriz. Bu yöntemlerden her biri iki ayrı şekilde yazılabilir. Bir koşul doğru iken bazı işlerin biteviye yapılmasını istiyorsak, Do While yöntemini kullanırız: Do While koşul koşul Okumaya Devam Et

For..Next gibi çalışan bu özel döngü, sayaç değeri kullanmaz, fakat bir dizi değişkenin bütün değerleri için bir kere icra edilir. Dizi-değişkenler, VBScript ile yapacağımız işlemlerde önemli bir yer tutar. Örneğin bir sınıftaki öğrencilerin veya müşterilerimizin listesi bir dizi değişkenin elemanları

İster Script diliyle, ister gerçek programlama diliyle yazılsın, bir bilgisayar programının varlık sebebi, çeşitli durumları değerlendirerek, belirli durumlarda belirli kararlar verebilmesidir. Bunu programın kontrol öğelerini kullanarak yaparız. Programlar, bu öğeler sayesinde karşılaştırma yaparlar; belirli durumların oluşup oluşmadığını sınarlar; veya belirli bir durumun oluşmasına veya sona ermesine bağlı olarak bir iş Okumaya Devam Et