merhaba arkadaşlar.
bu yazımızda php ile telefon rehberi uygulaması örneği yapacağız.
bu örneğimizle sizlerde sayfanızda çeşitli uygulamalar yapabilirsiniz.

öncelikle sql dosyamızı yazalım.

kod:

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.0.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: localhost
-- Üretim Zamanı: 16 Mayıs 2010 saat 09:52:05
-- Sunucu sürümü: 5.1.36
-- PHP Sürümü: 5.3.0

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Veritabanı: `kurs`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo yapısı: `rehber`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `rehber` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`ad` varchar(60) NOT NULL,
`soyad` varchar(60) NOT NULL,
`tel` varchar(30) NOT NULL,
`sehir` varchar(60) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Tablo döküm verisi `rehber`
--

INSERT INTO `rehber` (`id`, `ad`, `soyad`, `tel`, `sehir`) VALUES
(1, 'htrh', 'rthrt', 'rthrt', 'trhtr'),
(2, 'sadik', 'ozdogan', '5455412274', 'ankara');

evet sql dosyamız hazır arkadaşlar ve kodlarımızı yazmaya devam edelim.
php kodlarımızı yazalım.

ilk olarak anasayfa.php dosyamızı yazalım.

anasayfa.php

php kod:

<?php

# ana sayfa

echo "<br><br><br>";

echo "<a href='index.php?m=ekle' > 1 - Ekle </a> <br> ";

echo "<a href='index.php?m=ara' > 2 - Ara </a> <br> ";

echo "<a href='index.php?m=hakkinda' > 3 - Hakkında </a> <br> ";

echo "<br><br><br>";

#######################################################################

mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("kurs");

$SQL = "SELECT COUNT(*) AS toplam FROM rehber";
$sorgu = mysql_query($SQL);
$sira = mysql_fetch_object($sorgu);
echo "Şu anda toplam " . $sira->toplam . " adet kayıt var. <br>";

#######################################################################

?>

sıra geldi index.php dosyamızı hazırlamaya.

index.php

php kod:

<?php
# index dosyasi

include("header.php");

if(@$_GET['m']=='ekle'){
include("ekle.php");
}

if(@$_GET['m']=='ara'){
include("ara.php");
}

if(@$_GET['m']=='hakkinda'){
include("hakkinda.php");
}

if(@empty($_GET['m'])){
include("anasayfa.php");
}

include("footer.php");
?>

ekle.php kodlarımızıda yazmak için bir dosya açalım.

ekle.php

php kod:

<?php
# ekle

if(!empty($_POST)){
# post ile formu gondermiş mi?

mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("kurs");

$ad = addslashes($_POST['ad']);
$soyad = addslashes($_POST['soyad']);
$tel = addslashes($_POST['tel']);
$sehir = addslashes($_POST['sehir']);

$SQL = "INSERT INTO rehber SET ad='$ad', soyad='$soyad', tel='$tel', sehir='$sehir'";
$sorgu = mysql_query($SQL);

echo "<font color='red'>Yeni Kayıt Eklendi...</font> <br>";

}

echo "<B>Kayıt ekle :</B> <BR>";

?>

<form method=post action="index.php?m=ekle">

<table border=0>
<tr>
<td>Ad</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="ad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyad</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="soyad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="tel"></td>
</tr>
<tr>
<td>Şehir</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="sehir"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><INPUT TYPE="submit" name="kaydet" value="Kaydet"></td>
</tr>
</table>

</form>
</body>
</html>

ara.php kodları:

ara.php

php kod:

<?php
# ara
echo "Kayıt ara : <BR>";
?>

<FORM METHOD=POST ACTION="index.php?m=ara">

<table>
<tr>
<td>Ad</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="ad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Soyad</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="soyad"></td>
</tr>
<tr>
<td>Telefon</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="tel"></td>
</tr>
<tr>
<td>Şehir</td>
<td>:</td>
<td><INPUT TYPE="text" NAME="sehir"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td><INPUT TYPE="submit" name="ara" value="Ara"></td>
</tr>
</table>

</FORM>

<?php
if(!empty($_POST)){
# arama yapilacak

mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("kurs");

$ad = addslashes($_POST['ad']);
$soyad = addslashes($_POST['soyad']);
$tel = addslashes($_POST['tel']);
$sehir = addslashes($_POST['sehir']);

if(strlen($ad)>0){
$SQL = "SELECT * FROM rehber WHERE ad LIKE '%$ad%'";
}

if(strlen($soyad)>0){
$SQL = "SELECT * FROM rehber WHERE soyad LIKE '%$soyad%'";
}

if(strlen($tel)>0){
$SQL = "SELECT * FROM rehber WHERE tel LIKE '%$tel%'";
}

if(strlen($sehir)>0){
$SQL = "SELECT * FROM rehber WHERE sehir LIKE '%$sehir%'";
}

if(empty($ad) and empty($soyad) and empty($tel) and empty($sehir) ){
$SQL = "SELECT * FROM rehber";
}

$sorgu = mysql_query($SQL);

if(mysql_num_rows($sorgu) > 0){
echo "<table border=1>";
$ii=0;
while($sira = mysql_fetch_object($sorgu)){
$ii = $ii + 1;

if($ii % 2 == 0){
$fon_rengi='#dddddd';
}
else {
$fon_rengi = '#eeeeee';
}

echo "<tr bgcolor='$fon_rengi'>";
echo "<td> $ii . </td>";
echo "<td> $sira->ad </td>";
echo "<td> $sira->soyad </td>";
echo "<td> $sira->tel </td>";
echo "<td> $sira->sehir </td>";

echo "<td> <a href='sil.php?silinecek_id=$sira->id'>Sil</a> </td>";

echo "</tr>";
}
echo "</table>";
}
else {
echo "Kayıt Bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin...<br>";
}

}
?>

sil.php kodlarımızı yazalım.

sil.php

php kod:

<?php
# silme islemi burada gerceklesecek

if( $_GET['silinecek_id'] > 0 ){

$silinecek_id = addslashes($_GET['silinecek_id']);

# VERİ TABANİNA BAGLAN
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("kurs");

# silme işlemini yap
$SQL = "DELETE FROM rehber WHERE id='$silinecek_id' ";
$sorgu = mysql_query($SQL);
}

# tekrar arama formuna yönlendir
header("location:index.php?m=ara");

?>

hakkinda.php

yeni bir dosya açalım ve kodlarımızı yazalım.

hakkinda.php

php kod:

<?php
# hakkinda

echo "Program hakkında : <BR>";

?>

sayfamızın üst kısımını yani header.php kısmını oluşturuyoruz.

header.php

php kod:

<?php

echo "<H2>Rehber v 1.0</H2>";

echo "<hr>";

?>

son olarakta sayfamızın alt kısmını yazarak scriptimizi bitiriyoruz.
son sayfamız footer.php bu kısım sayfamzın alt kısmını oluşturuyoruz.

footer.php

php kod:

<?php

# footer php her sayfanın en alt kısmını olusturacak

echo "<hr>";

echo "<br> <a href='index.php'> Ana Sayfa </a> <br>";

echo "(c) 2020 . Tarih:" . date("Y-m-d");

?>
bu dersimizde bu kadar başka bir derste görüşmek üzre, hoşçakalın.
kolay gelsin, iyi çalışmalar.

Bir önceki yazımız olan php takvim örneği başlıklı makalemizde php, php kod örnekleri ve php komutları hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*

code