Öncelikle aşağıdaki kodları gözlemleyerek mysql veritabanımızı ve tablomuzu oluşturuyoruz:
Php Ziyaretçi Defteri Yapımı

PHP- Kodu:

– phpMyAdmin SQL Dump
– version 2.10.3
– http://www.phpmyadmin.net
–
– Anamakine: localhost
– Üretim Zamanı: 24 Mart 2008 saat 15:21:23
– Sunucu sürümü: 5.0.45
– PHP Sürümü: 5.2.3
SET SQL_MODE=”NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO”;
–
– Veritabanı: `ziyaretcidefteri`
–
– ——————————————————–
–
– Tablo yapısı: `mesajlar`
–
CREATE TABLE `mesajlar` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`adisoyadi` varchar(60) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`email` varchar(60) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`baslik` varchar(225) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`mesaj` text collate latin1_general_ci NOT NULL,
`tarih` varchar(60) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci AUTO_INCREMENT=15 ;
–
– Tablo döküm verisi `mesajlar`

Şimdi de indeximizi oluşturan kodları yazalım Bunun için notepad’i açın kodları yazdıktan sonra farklı kaydet deyip indexphp ismiyle kaydedin

PHP- Kodu:

<style type=”text/css”>
<!–
body,td,th {
color: #000000;
}
body {
background-color: #66FFFF;
}
.style1 {
color: #FF0000
}
–>
</style><?php
ob_start();
include(&#8221;ayar.php”);
echo &#8220;<table width=\”60%\” border=\”0\” cellspacing=\”0\” align=\”center\”>
<tr>
<td><fieldset><legend>Veri Kayıt Defteri Formu</legend>
<form name=&#8221;form1\” method=\”post\” action=\”mesajkayit.php\”>
<table width=&#8221;75%\” border=\”0\” align=\”center\”>
<tr>
<td>Adınız ve Soyadınız: </td>
<td>:</td>
<td><input name=&#8221;adisoyadi\” type=\”text\” id=\”adisoyadi\”></td>
</tr>
<tr>
<td>Email Adresiniz: </td>
<td>:</td>
<td><input name=&#8221;email\” type=\”text\” id=\”email\”></td>
</tr>
<tr>
<td>Mesaj Basligi:</td>
<td>:</td>
<td><input name=&#8221;baslik\” type=\”text\” id=\”baslik\”></td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mesajınız:</td>
<td>:</td>
<td><textarea name=&#8221;mesaj\” cols=\”30\” rows=\”5\” id=\”mesaj\”></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td><input type=&#8221;submit\” name=\”Submit\” value=\”Gönder\”>
<input type=&#8221;reset\” name=\”Submit2\” value=\”Temizle\”></td>
</tr>
</table>
</form>
</fieldset></td>
</tr>
</table>&#8221;;
$limit = 5;
$sira  =$_GET["sira"];
if (($sira=&#8221;") or !is_numeric($sira)){
$sira = 1;
}
$satirsayisi = mysql_num_rows(mysql_query(&#8221;select * from mesajlar”));
$toplamsayfa =ceil($satirsayisi / $limit);
$baslangic   = ($sira-1) * $limit;
$sor = mysql_query (&#8221;select * from mesajlar order by id desc limit $baslangic,$limit”);
echo &#8220;<table width=\”60%\” border=\”0\” cellspacing=\”0\” align=\”center\”>”;
while($yaz=mysql_fetch_array($sor)){
$adisoyadi  = $yaz['adisoyadi'];
$baslik      = Filitrele($yaz['baslik']);
$mesaj      = Filitrele($yaz['mesaj']);
$tarih      = $yaz['tarih'];
$email      = $yaz['email'];
echo &#8220;<tr>
<td><fieldset><legend>$adisoyadi</legend>
<table width=&#8221;100%\” border=\”0\” cellspacing=\”0\”>
<tr>
<td>$baslik</td>
</tr>
<tr>
<td><hr></td>
</tr>
<tr>
<td>$mesaj</td>
</tr>
<tr>
<td><br><div align=&#8221;right\”>$email  /  $tarih</div></td>
</tr>
</table>
</fieldset></td>
</tr>&#8221;;
}
echo&#8221; <tr>
<td><br><div align=&#8221;right\”>”;
echo &#8220;<a href=\”index.php\”>Anasayfa</a>||”;
echo &#8220;Sayfalar:”;
for ($x=1; $x<=$toplamsayfa; $x++){
echo &#8221; <a href=\”index.php?sira=$x\”><span class=\”style1\”> $x </a>|</span>”;
}
echo &#8220;</div></td>
</tr>
</table>&#8221;;
?>

Şimdi de ayar dosyamızı yani konfigürasyon ayarlarımızın bulunduğu dosyayı yazacağız Bunu yükleyeceğiniz server, host ve domaine göre kendiniz düzenlersiniz Bu dosyayı da notepad’e kopyaladıktan sonra farklı kaydet deyip ayarphp ismiyle kaydediyoruz

PHP- Kodu:

<?php
$dbhost   =&#8221;localhost”;
$dbuser   =&#8221;root”;
$dbpass   =&#8221;şifrenizi yazın”;
$dbadi   =&#8221;ziyaretcidefteri”;
$baglan      = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
if(! $baglan) die (&#8221;Mysql Baglantisi Saglanamiyor”);
mysql_select_db($dbadi,$baglan) or die (&#8221;Veri Tabani Baglantisi Saglanamiyor”);
function Filitrele($text){
$gelenmesaj = array (&#8221;<”,”>”,”refresh”,”location”,”script”,”\n”);
$yenimesaj = array (&#8221;<”,”>”,”ref>resh”,”1loc>ation”,”scr>ipt”,”<br>”);
$son = str_replace ($gelenmesaj,$yenimesaj,$text);
return $son;
}
?>

Şimdi son işlem olarak mesajkayitphp
dosyamızı da oluşturuyoruz:

PHP- Kodu:

<?php
ob_start();
include(&#8221;ayar.php”);
$adisoyadi      =   $_POST["adisoyadi"];
$email         =   $_POST["email"];
$mesaj         =   $_POST["mesaj"];
$baslik         =   $_POST["baslik"];
$tarih         =   date(&#8221;d.m.y : h:i:s”);
if ($baslik==&#8221;Veri Kayıt Defterim”){
echo &#8220;<center>HATA <br>Lütfen Başlık Belirtin</center>”;
header (&#8221;Refresh: 2; url=index.php “);
}else{
$ekle = mysql_query (&#8221;insert into mesajlar (adisoyadi,email,mesaj,baslik,tarih) values (’$adisoyadi’,'$email’,'$mesaj’,'$baslik’,'$tarih’)”);
if ($ekle){
echo &#8220;<center><br>Mesajiniz Kaydedildi</center>”;
header (&#8221;Refresh: 2; url=index.php”);
}else{
echo &#8220;<center>HATA <br>Mesajiniz Kaydedilemedi</center>”;
header (&#8221;Refresh: 2; url=index.php”);
}
}
?>

Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra ister bir dosya içinde isterseniz direkt olarak sitenizde veya sitenizden bağımsız şekilde kullanabilirsiniz Kolay gelsin

Bir önceki yazımız olan php break örneği başlıklı makalemizde php döngü, php döngüyü durdurma ve php-break hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code