Disk üzerinde işlem yapan komutları kullanırken hata ayıklama kodları kullanmak gereklidir. Aksi takdirde olmayan bir dizin veya dosya üzerinde işlem yapmaya kalktığınızda program hata verecek ve çalışması sona erecektir. Var olduğunu kabul edip hata ayıklama kodu koymadığınız durumlarda, kullanıcının onu silmiş olabileceği veya değiştirmiş olabileceği ve diğer durumları da düşünerek hata ayıklama  komutlarını kullanmanız programınızın sağlıklı çalışması açısından iyi olacaktır. Örneğin kullanıcıdan disket sürücüye takmamışsa program hata verip sona erer. Halbuki hata kontrol edilmiş olsa bu durum ortadan kalkacaktır.

 

Bu komutu kullanırken aşağıdakine benzer bir yapı kullanılabilir.

 

On Load Error Goto Hata “hata olursa HATA isimli yere git.

Disk komutu “Hataoluşturabilecek komut

Exit Sub “Hata olmazsa aşağı devam etme

Hata:”HATA isimli yer

Msgbox(“Hata”) “hata Mesaj

Exit Sub Alt programdan çık

Bu yapıda, bir hata oluştuğunda hata kullanıcıya bildirilir ve program çalışmaya devam eder.

ChDrive

Aktif sürücüyü değiştirir.

Sürücü harfi:Geçilmek istenen  sürücünün baş harfini içeren string değerdir. Stringin içeriği bir karakterden  fazla ise ilk harf dikkate alınır.

 

On Load Error GoTo hata

ChDrive “A” ‘A sürücüsüne

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“Disket sürücüye erişilemedi : “ & Error)

Exit Sub

 

ChDir

ChDir Dizin

Aktif dizini değiştirmeye yarar.

 

On Load Error GoTo hata

ChDir “c:\windows”Aktif dizini Windows dizini yap.

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“Dizine erişilemedi: “ & Error)

Exit Sub

VB’deki komutların  dosya isimlerinde yo kullanılmazsa, aktif sürücü ve dizinde  arnır.

 

MkDir

MkDir Dizin Adı

Dizin oluşturmak için bu komut kullanılır.DizinAdı isimli dizini oluşturur.

 

On Load Error GoTo hata

RmDir “c:\windos \yedek” ‘Windows dizinindeki  yedek dizinini aç

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“ Dizin oluşturulamadı : “ & Error)

Exit Sub

 

RmDir

RmDir Dizin Adı

İsmi  verilen dizini siler. İsmi verilen dizinin alt dizinlerinin bulunması ve boş olması gerekir.

 

On Load Error GoTo hata

RmDir “c:\windos \yedek” ‘Windows dizinindeki  yedek dizinini sil

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“ Dizin oluşturulamadı : “ & Error)

Exit Sub

 

Kill

Kill Dosya Adı

İsmi verilen dosyayı siler.

 

On Load Error GoTo hata

Kill  “c:\windos \*.tmp  ‘Windows dizinindeki  TMP dosyaları sil

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“ Dizin Silinemedi : “ & Error)

Exit Sub

 

Name

Name Ad As Yeni Ad

Verilen dosyanın ismini değiştirir.

Name “Eski.Doc” As “Yeni.Doc” satırı ile Eski.Doc ismi Yeni.Doc olarak değiştirilmiştir.

 

On Load Error GoTo  hata

Dim eski, yeni

Eski=InputBox(“İsmi değiştirilecek dosya”)

Yeni=InputBox(“Yeni Adı”)

Name eski As yeni

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“İsim Değiştirilemedi: “ & Error)

Exit Sub

 

CurDir

CurDir  [ Sürücü Harfi ]

ChDir komutunun aktif dizini değiştirildiğini biliyorsunuz. Bu komut ise aktif dizini öğrenmenize yarar.

Sürücü harfi kullanılmazsa aktif sürücüdeki aktif dizi bildirir. Sürücü harfi verilirse verilen sürücüdeki  aktif bildirir.

Print CurDir Print CurDir “A”

File Copy

FileCopy kaynak dosya, HedefDosya

Bu komut DOS’un Copy komutu kadar gelişmiş olmasa da bir dosyayı  bir yerden, başka bir yere kopyalamamızı sağlar.

Kaynak Dosya  :Kopyalanacak Dosyanın yeri ve dosyanın adı.

Hedef Dosya     :Kopyalanacak Dosyanın yeni yeri ve adı.

Dosya adı, sürücü ismi ve yol içerebilir ancak joker karakter dediğimiz ?,* gibi karekterleri içeremez. Bu da, bu komutu kullanarak bir seferde sadece bir dosya kopyalayabilirsiniz demektir.

FileCopy “\Windows\Win.Com” , “\Dos\Win.Com”

Dikkat ederseniz Dos’un Copy komutundan farklı olarak, hedef olarak yolu ve dosyanın ismini vermeniz gerekir.

 

File Len

FileLen(Dosya Adı)

İsmi verilen dosyanın boyutunu byte olarak bildirir. Bu dosya adına sürücü ve yol ismi de verilebilir.

Print “Win.Com dosyasının boyu”;FileLen (“\Wimdows\ Win.Com”)

 

 

FileDateTime

FileDateTime(DosyaAdı)

Dosyanın tarih ve saatini verir.

Geri dönen değer “ Tarih saat” formatındadır.

 

GetAttr

GetAttr(DosyaAdı)

Dosyanın attributesini öğrenmeye yarar.

Geri dönen değer aşağıdaki sayılarla And işlemine tabi tutularak o özelliğin bulunup bulunmadığı  öğrenilir.

Anlamı                                               Sembolik                    Sayısal Değer

Yalnız okunabilir dosya(Read Only)     VbReadOnly               1

Gizli Dosya(Hidden)                            VbHidden                    2                                            

System Dosyası                                   VbSystem                    4

Volumetkisi                                         VbVolume                   8

Dizin                                                   VbDirectory                16

Arşiv dosyası                                       VbArchive                   32

Normal                                               VbNormal                   0

Alias İsim                                            VBAlias                       64

 

Dim attr

Attr=GetAttr (“\windows\win.com”)

Print”win.com”;

İf Attr And 1  Then print “R”;

İf Attr And 2  Then print “H”;
İf Attr And 4  Then print “S”;
İf Attr And 32Then print “A”;

 

 

 

Disk Ve Dosya Komutlar

Disk üzerinde işlem yapan komutları kullanırken hata ayıklama kodları kullanmak gereklidir. Aksi takdirde olmayan bir dizin veya dosya üzerinde işlem yapmaya kalktığınızda program hat verecek ve çalışması sona erecektir. Var olduğunu kabul edip hata ayıklama kodu koymadığınız durumlarda, kullanıcının onu silmiş olabileceği veya değiştirmiş olabileceği ve diğer durumları da düşünerek hata ayıklama  komutlarını kullanmanız programınızın sağlıklı çalışması açısından iyi olacaktır. Örneğin kullanıcıdan disket sürücüye takmamışsa program hata verip sona erer. Halbuki hat kontrol edilmiş olsa bu durum ortadan kalkacaktır.

 

Bu komutu kullanırken aşağıdakine benzer bir yapı kullanılabilir.

 

On Load Error Goto Hata “hata olursa HATA isimli yere git.

Disk komutu “Hataoluşturabilecek komut

Exit Sub “Hata olmazsa aşağı devam etme

Hata:”HATA isimli yer

Msgbox(“Hata”) “hata Mesaj

Exit Sub Alt programdan çık

Bu yapıda, bir hata oluştuğunda hata kullanıcıya bildirilir ve program çalışmaya devam eder.

ChDrive

Aktif sürücüyü değiştirir.

Sürücü harfi:Geçilmek istenen  sürücünün baş harfini içeren string değerdir. Stringin içeriği bir karakterden  fazla ise ilk harf dikkate alınır.

 

On Load Error GoTo hata

ChDrive “A” ‘A sürücüsüne

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“Disket sürücüye erişilemedi : “ & Error)

Exit Sub

 

ChDir

ChDir Dizin

Aktif dizini değiştirmeye yarar.

 

On Load Error GoTo hata

ChDir “c:\windows”Aktif dizini Windows dizini yap.

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“Dizine erişilemedi: “ & Error)

Exit Sub

VB’deki komutların  dosya isimlerinde yo kullanılmazsa, aktif sürücü ve dizinde  arnır.

 

MkDir

MkDir Dizin Adı

Dizin oluşturmak için bu komut kullanılır.DizinAdı isimli dizini oluşturur.

 

On Load Error GoTo hata

RmDir “c:\windos \yedek” ‘Windows dizinindeki  yedek dizinini aç

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“ Dizin oluşturulamadı : “ & Error)

Exit Sub

 

RmDir

RmDir Dizin Adı

İsmi  verilen dizini siler. İsmi verilen dizinin alt dizinlerinin bulunması ve boş olması gerekir.

 

On Load Error GoTo hata

RmDir “c:\windos \yedek” ‘Windows dizinindeki  yedek dizinini sil

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“ Dizin oluşturulamadı : “ & Error)

Exit Sub

 

Kill

Kill Dosya Adı

İsmi verilen dosyayı siler.

 

On Load Error GoTo hata

Kill  “c:\windos \*.tmp  ‘Windows dizinindeki  TMP dosyaları sil

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“ Dizin Silinemedi : “ & Error)

Exit Sub

 

Name

Name Ad As Yeni Ad

Verilen dosyanın ismini değiştirir.

Name “Eski.Doc” As “Yeni.Doc” satırı ile Eski.Doc ismi Yeni.Doc olarak değiştirilmiştir.

 

On Load Error GoTo  hata

Dim eski, yeni

Eski=InputBox(“İsmi değiştirilecek dosya”)

Yeni=InputBox(“Yeni Adı”)

Name eski As yeni

Exit Sub

Hata:

MsgBox (“İsim Değiştirilemedi: “ & Error)

Exit Sub

 

CurDir

CurDir  [ Sürücü Harfi ]

ChDir komutunun aktif dizini değiştirildiğini biliyorsunuz. Bu komut ise aktif dizini öğrenmenize yarar.

Sürücü harfi kullanılmazsa aktif sürücüdeki aktif dizi bildirir. Sürücü harfi verilirse verilen sürücüdeki  aktif bildirir.

Print CurDir Print CurDir “A”

File Copy

FileCopy kaynak dosya, HedefDosya

Bu komut DOS’un Copy komutu kadar gelişmiş olmasa da bir dosyayı  bir yerden, başka bir yere kopyalamamızı sağlar.

Kaynak Dosya  :Kopyalanacak Dosyanın yeri ve dosyanın adı.

Hedef Dosya     :Kopyalanacak Dosyanın yeni yeri ve adı.

Dosya adı, sürücü ismi ve yol içerebilir ancak joker karakter dediğimiz ?,* gibi karekterleri içeremez. Bu da, bu komutu kullanarak bir seferde sadece bir dosya kopyalayabilirsiniz demektir.

FileCopy “\Windows\Win.Com” , “\Dos\Win.Com”

Dikkat ederseniz Dos’un Copy komutundan farklı olarak, hedef olarak yolu ve dosyanın ismini vermeniz gerekir.

 

File Len

FileLen(Dosya Adı)

İsmi verilen dosyanın boyutunu byte olarak bildirir. Bu dosya adına sürücü ve yol ismi de verilebilir.

Print “Win.Com dosyasının boyu”;FileLen (“\Wimdows\ Win.Com”)

 

 

FileDateTime

FileDateTime(DosyaAdı)

Dosyanın tarih ve saatini verir.

Geri dönen değer “ Tarih saat” formatındadır.

 

GetAttr

GetAttr(DosyaAdı)

Dosyanın attributesini öğrenmeye yarar.

Geri dönen değer aşağıdaki sayılarla And işlemine tabi tutularak o özelliğin bulunup bulunmadığı  öğrenilir.

Anlamı                                               Sembolik                    Sayısal Değer

Yalnız okunabilir dosya(Read Only)     VbReadOnly               1

Gizli Dosya(Hidden)                            VbHidden                    2                                            

System Dosyası                                   VbSystem                    4

Volumetkisi                                         VbVolume                   8

Dizin                                                   VbDirectory                16

Arşiv dosyası                                       VbArchive                   32

Normal                                               VbNormal                   0

Alias İsim                                            VBAlias                       64

 

Dim attr

Attr=GetAttr (“\windows\win.com”)

Print”win.com”;

İf Attr And 1  Then print “R”;

İf Attr And 2  Then print “H”;
İf Attr And 4  Then print “S”;
İf Attr And 32Then print “A”;

Bir önceki yazımız olan temel linux komutları başlıklı makalemizde linux, linux nasıl çalışır ve linux nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code