C# ÖRNEK UYGULAMALAR
1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 10 defa yazdırılmasını sağlayan programı yazınız.

“\n” ;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = “”;
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
string cumle;
cumle = txtCumle.Text;
lblSonuc.Text = “”;
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
lblSonuc.Text = lblSonuc.Text +i+”. ” +cumle +
}
2) Klavyeden ‘0 (sıfır)’ girilinceye kadar girilen sayıların ortalamasını hesaplayan programı yazınız.

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
int toplam, ortalama, i;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {
lblSonuc.Text = “”; toplam = 0; ortalama = 0; i = 0;
} // Klavyeden ‘0 (sıfır)’ girilinceye kadar girilen sayıların ortalamasını // hesaplayan programı yazınız. private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
{
int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
if (sayi == 0)
{
lblSonuc.Text = “”;
MessageBox.Show(“Îşlem Bitmiştir. “); toplam = 0; i = 0;
ortalama = 0;
}
else
{
toplam = toplam + sayi; i++;
}
try
{
ortalama = toplam / i;
lblSonuc.Text = i + “. kez sayi girdiniz. Ortalama: ” + ortalama.ToString();
}
catch { }
}
3) Klavyeden girilen sayının asal olup olmadığını bulan programı yazınız.

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = “”;
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e) {
int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
for (int i = 2; i < sayi; i++)
{
if (sayi % i == 0)
{
lblSonuc.Text = sayi.ToString() + ” Sayisi ASAL DEĞİLDİR”; break;
}
else {
lblSonuc.Text = sayi.ToString() + ” Sayisi ASALDIR”;
}
}
4) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin içerisinde geçen harfin sayısını bulan programı yazınız. String.IndexOf (“A”)

public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = “”;
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e) {
string cumle = txtCumle.Text;
char Harf = Convert.ToChar(txtHarf.Text);
int harfsayisi = 0;
foreach (char i in cumle)
{
if (Harf == i)
{
harfsayisi++;
}
}
lblSonuc.Text = Harf.ToString() + ” Harfinin toplam sayisi: ” +
harfsayisi.ToString();
5) Klavyeden Girilen 4 basamaklı sayıyı yazıyla ekrana yazdıran programı yazın.

sender,
EventArgs e)
public Form1()
{
InitializeComponent() ;
}
private void Form1_Load(object {
lblSonuc.Text = “”;
}
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e) {
int sayi, birler, onlar, yuzler, binler;
sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text);
birler = sayi % 10;
onlar = (sayi / 10) % 10;
yuzler = (sayi / 100) % 10;
binler = (sayi / 1000) % 10;
string[] birlik = { “”, “Bir”, “İki”, “Üç”, “Dört”, “Beş”, “Altı”, “Yedi”, “Sekiz”, “Dokuz” };
string[] Onluk= { “”, “On”, “Yirmi”, “Otuz”, “Kır”, “Elli”, “Altmış”, “Yetmiş”, “Seksen”,
“Doksan” };
string[] Yuzluk= { “”, “Yüz”, “İkiyüz”, “Üçyüz”, “Dörtyüz”, “Beşyüz”, “Altıyüz”, “Yediyüz”, “Sekizyüz”, “Dokuzyüz” };
string[] binlik = { “”, “Bin”, “İkibin”, “Üçbin”, “Dörtbin”, “Beşbin”, “Altıbin”, “Yedibin”, “Sekizbin”, “Dokuzbin” };
lblSonuc.Text = binlik[binler] + ” ” + Yuzluk[yuzler] + ” ” + Onluk[onlar] + ” ” +
birlik[birler] ;
}
6) Klavyeden girilen kilo değerine kişinin ideal kilosununda – altında yada üzerinde olduğunu bildiren programı yazınız.

public Form1()
{
InitializeComponent()
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) {
lblSonuc.Text = “”;
private void btnGoster_Click(object sender, EventArgs e) {
int kilo, boy, sonuc;
kilo = Convert.ToInt32(txtKilo.Text); boy = Convert.ToInt32(txtBoy.Text); sonuc = 0;
// boy – ((150-boy)/4)+110
sonuc = boy – (( (150 – boy) / 4) + 110) ;
if (kilo > sonuc)
{
lblSonuc.Text = “Fazla Kilolusunuz. İdeal Kilonuzdan ” + Math.Abs(Convert.ToInt32(sonuc – kilo)) + ” kg fazlanız var”;
}
else if (kilo < sonuc)
{
lblSonuc.Text = “Zayıfsınız. İdeal Kilonuzdan ” + Convert.ToInt32(sonuc – kilo) + “kg eksiğiniz var”;
}
else
{
lblSonuc.Text = “Tebrikler İdeal Kilodasınız…”;
}
}
7) Klavyeden girilen sayının karekök ve faktöriyelini bulan programı yazınız.

e)
ToString();
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblFaktoriyel.Text = “”; lblKarekok.Text = “”;
}
private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs {
double sayi = Convert.ToDouble(txtSayi.Text); double sonuc=0;
sonuc = Math.Sqrt(sayi);
lblKarekok.Text=”Girilen Sayının Karekökü: “+sonuc
for (double i = sayi; i > 1; i–)
{
sonuc = sonuc * i;
}
lblFaktoriyel.Text = “Girilen Sayının Faktöriyeli: “+sonuc.ToString() ;
}
8) 6-49 Sayısal loto tahmini yapan bir program yazın.
public Form1()
{
InitializeComponent() ;
}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSonuc.Text = “”;
}
private void btnTahmin_Click(object sender, EventArgs e)
{
int[] loto = new int[6];
Random rnd = new Random();
lblSonuc.Text = “”;
for (int i = 0; i < 6; i++)
{
loto[i] = rnd.Next(1,50);
lblSonuc.Text = lblSonuc.Text + loto[i].ToString() +
}
}
ft 1
^ C# Uygulama 8
Tahmin B
b
lblSonuc

J
9) Klavyeden Girilen bir metini tersten yazdıran bir programı yazın.
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
private void Form1_Load(object sender, {
lblSonuc.Text = “”;
}
private void btnTersCevir_Click(object {
EventArgs e)

sender, EventArgs e)
string metin = txtMetin.Text; lblSonuc.Text = “”;
int HarfSayisi = Convert.ToInt32(metin.Length);
for (int i = HarfSayisi-1; i >= 0; i–)
{
lblSonuc.Text += metin[i];
}
}
10) Klavyeden textbox a girilen 10 sayıyı bir dizi değişkene al. Daha sonra bu sayıları sırası ile bir label a yazdır. Bu dizideki sayıların toplamını, ortalamasını, en küçüğünü, en büyüğünü ve ortalamaya en yakın olan sayıyı bulun?
public Forml()
{
InitializeComponent();
}
int[] sayilar = new int[10]; int i;
private void Forml Load(object sender, EventArgs e)
{
lblSayilar.Text = “”; lblSonuc.Text = “”; i = 0;
}
private void btnSayiGir Click(object sender, EventArgs {
int sayi = Convert.ToInt32(txtSayi.Text); if (i == 10)
{
MessageBox.Show(“Dizi Sayısı 10 a ulaşmıştır.
txtSayi.Text = “”;
return;
}
else
{
sayilar[i] = sayi; i++;
lblSayilar.Text += i.ToString() + “. sayi: ” +
txtSayi.Text = “”; txtSayi.Focus();
}
}
e)
);

sayi.ToString()+”\n”;
private void btnGoster Click(object sender {
int max = sayilar[0]; int min = sayilar[0]; int ort = 0, toplam = 0;
EventArgs e)
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++) {
if (max < sayilar[i])
{
max = sayilar[i];
}
if (min > sayilar[i])
{
min = sayilar[i];
}
toplam += sayilar[i];
ort = toplam / sayilar.Length;
lblSonuc.Text = “Minumu sayı : ” + min.ToString() + “\n” +
“Maksimum sayı : ” + max.ToString() + “\n” +
“Toplam Değer : ” + toplam.ToString() + ” \n
“Ortalama Değer: ” + ort.ToString() + “\n” ;
}
// Bu kısım ortalamaya en yakın sayıyı bulmak için yapılıyor..
int fark = Math.Abs(ort – sayilar[0]);
int yedek = 0;
int enyakinsayi = 0;
for (int i = 0; i < sayilar.Length; i++)
{
yedek = Math.Abs(ort – sayilar[i]); if (yedek < fark)
{
fark = yedek;
enyakinsayi = sayilar[i];
}
}
MessageBox.Show(“En yakin sayi: ” + enyakinsayi.ToString());
}

Bir önceki yazımız olan c# avantajları başlıklı makalemizde c# özellikleri, c++ ve masaüstü uygulamalar hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code