Merhaba..

Bu dersimizde Asp.Net Repeater kullanımını görelim ve bir örnek üzerinde uygulamasını inceleyelim.

Bildiğimiz gibi dat.net yapısının yada Object Orriented yapısının en onemli kurallarından avantajlarından biri kalıtımdır.. Repeater de dahil, toolbox sekmesi altındaki her kontrol system.web.control yani control sınıfımızdan türemiştir..

Ve biz biliyoruz ki sunucu kontrollerini browserler tanımaz. Peki, nasıl gorünecektir bu kontroller?

Bu gibi sunucu kontrolerinin hepsinin bir HTML çıktısı vardır.. Yani controller aslında htm kodlarının Asp.net developer tarafından geliştirilmiş yapılardır. Örneğin TextBox bir input olayıdır.. Repeater kontrolu ise demek olur ki, tablolar yapısıyla oluşturulmuş sunucu taraflı bır kontroldür..

Repeater, templatelerden oluşur.

<HeaderTemplate>

Tablomuzun baslıgı denilebilir..

<ItemTemplate>

En onemli template aslında burasıdır.. İnformasyalarımızın yerlestiği yer burasıdır..

<AlternatingItemTemplate>
ve

<FooterItemTemplate>

Sayfa Sonu Baslık Denilebilir..

Örnek :

<body>    <form id="form1" runat="server">    <div>     <table border="1">        <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">               <HeaderTemplate>        <tr bgcolor="blue">         <td> <b> <font color="white" size=3> Panel Başlik </font> </b> </td>        <td> <b> <font color="white" size=3> Panel Yon </font> </b> </td>        <td> <b> <font color="white" size=3> Panel Öncelik </font></b> </td>        </tr>             </HeaderTemplate>                <ItemTemplate>           <tr bgcolor="#66ccff">         <td><%#Eval("PanelBaslik") %></td>         <td><%#Eval("PanelYon") %></td>         <td><%#Eval("PanelOncelik") %></td>        </tr>        </ItemTemplate>                <AlternatingItemTemplate>   <!-- Alternatie template satır satır farklı renk yapar -->         <tr>         <td><%#Eval("PanelBaslik") %></td>         <td><%#Eval("PanelYon") %></td>         <td><%#Eval("PanelOncelik") %></td>        </tr>        </AlternatingItemTemplate>          <FooterTemplate>        <tr>        <td colspan="3" bgcolor="#990000"><font color="yellow"> Toplam : <%= KayitSayisi %></font></td>        </tr>        </FooterTemplate>                </asp:Repeater>    </table> </body>  ASP.NET KOD BLOGUMUZ -------------------------------------------------protected int KayitSayisi ;    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)    {        SqlConnection conn = new SqlConnection("Server=.; Initial Catalog=HaberSitesi;Integrated Security=sspi");        conn.Open();         SqlCommand cmd = new SqlCommand("select PanelBaslik,PanelYon,PanelOncelik from tblPaneller", conn);         SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(cmd);        DataTable dt = new DataTable();        adap.Fill(dt);         Repeater1.DataSource = dt;        Repeater1.DataBind();         KayitSayisi = dt.Rows.Count;    }    </div>    </form>

 
 

 

Bir önceki yazımız olan asp.net json işlemleri başlıklı makalemizde asp.net, asp.net dersleri ve asp.net json işlemleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code