merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizinle hit mantığını anlamanız adına, kolay bir top list sistemi yapacağız.
şimdi kodlarımızı yapmaya başlayalım.
öncelikle veritabanı tablomuzu yazıyoruz.

• db.mdb
• Tablo adı: toplist (id: autonumber, site: text, Adres: text, Hit: number)
default.asp

Kod:

<%
'----------------------------------------
'///Db Bağlanrısı
set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;data source=" & Server.Mappath("db.mdb")
'-----------------------------------------
'///Rs Bağlantısı
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from toplist order by hit desc" ' hiti Yüksek olan Üste Çıksın dedik
rs.open sql,baglanti,1,3
'-----------------------------------------
if rs.eof then ' Veritabanında site girilmemişse..
Response.write "Hiç Bir tane site Eklenmemiiş !!"
end if ' ifi Kapattık

do while not rs.eof ' Döngümüzü Başlattık
' Tagımızı kapattık Çünkü Html kodları araya girecek asp tagı içinde olmasın diye
%>
<table border="1" width="500" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>&nbsp;Site İsmi : <%=rs("site")%></td>
<td>&nbsp;<%=rs("hit")%></td>
<td>
<p align="center">&nbsp;<a href="git.asp?id=<%=rs("id")%>">Git</a></td>
</tr>
</table>
<%
rs.movenext' Dön gümüz Bİtii.
loop
%>

git.asp
Kod:

<%
'//Db Bağlantısı
set baglanti = server.createobject("adodb.connection")
baglanti.open "Provider=microsoft.jet.Oledb.4.0;data source=" & server.Mappath("db.mdb")
'--------------------------------
' default.asp de git aspye link verirken id alı bir strinf kullandık onu çağrıyoruz
'//Rs bağlantısı
id = request.querystring("id")
set git=server.createobject("adodb.recordset")
sql="select * from toplist where id="&id&" order by hit desc" 'Veritabanındaki id hangi idye eşitse ona işlem yapılsın
git.open sql,baglanti,1,3
'--------------------------------
'şimdide Hit Eklenme Bölümünü Yapalım Çok Basit
git("hit") = git("hit") + 1 ' Veritabanınddaki Hit Kaçsa Ondan Birtane Fazla olsun Yani Hit Birtane artsın siz bir yerine ikide arttırabilirsiniz
git.update
response.redirect ""&git("adres")&""
git.close
set git=nothing
baglanti.close
set baglanti= nothing
%>

Bir önceki yazımız olan asp ile veritabanı bağlantısı başlıklı makalemizde asp ile kayıtların listelenmesi, mdb ve sql hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code