Bağlantı Çeşitleri : 1.Sayfa İçi Bağlantı : Sayfa içerisinde bir başlığa bağlantı oluşturabiliriz. Örnek verecek olursak bir kitabın içindekiler bölümündeki konu başlıklarından birisine tıklandığında ilgili konu başlığının ekrana gelmesini sağlayabiliriz. Örnek Kod : (Uygulamanın çalışmasını anlayabilmek için açıklamalar için çok satırdan oluşan yazı kopyalayarak birkaç sayfa yazı oluşturunuz. <html> <head> Okumaya Devam Et

html bilgilerimizi kullanarak basit bir şablon örneği yapalım. bu şablonumuz sizlere ilerideki çalışmalarınız için ışık tutacaktır. sayfamız 3 kısımdan oluşacak arkadaşlar. üst kısımda sadece başlık yer alacak. orta kısımda ise içerikler yer alacak. bir tane reklam alanımız bulunmaktadır. son olarakta alt kısmımız bulunmakta. bu örnekte div etiketi yerine table etiketini Okumaya Devam Et

css ve html kod bilgilerimizi kullanarak basit bir dikey menü hazırlayacağım sizler için dekmenü adında bir klasör oluşturun. verdiğim kodlar isterseniz 2 dosyada yapın istersenizde tek bir dosyada birleştirin. ama bana kalırsa css ve html dosyalarını ayrı ayrı hazırlayın. evet hazırsanız başlayalım. menu.css dosyamızın kodlarını yazarak işe başlayalım.   p, Okumaya Devam Et

asp kodlarını kullanarak mdb bağlantısı yapacağız ve bu yaptığımız bağlantı ile yetinmeyin aynı zamanda kayıtların listelenmesini sağlayacağız. komutları yazmadan önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. veritabanı bağlantısı için gerekli yetkilendirmenin verildiğinden emin olun. aksitaktirde veritabanı bağlantımız hata ile sonuçlanacaktır. gerekli izinleri verdiğinizi düşünerek bağlantı yapacağımız komutları veriyorum. alttaki komutlar ise Okumaya Devam Et

Değişkenleri Değerlendirme (Eval) Buradaki örneğimizde yer almamakla birlikte bu bölümü bitirmeden bir metoddran daha söz edelyim. Javascript’in kendi hazır fonksiyonları içinde en az kullanılanı hangisidir diye sorarlarsa Değerlendirme Fonksiyonu olan eval()’dir derseniz, yanılmamış olursunuz. Buna karşılık, Javascript’in hemen hemen en kullanışlı fonksiyonlarından biri de eval() fonksiyonudur. Bir kere, eval(), programcıyı Okumaya Devam Et

HTML Komutları Bir HTML dökümanının genel olarak görünümü aşağıdaki gibidir: <HTML> ……….Html programının başlangıç komutudur. <HEAD> ……….Bu alanda yazılan bilgiler Web sayfasında görüntülenmezler. Burada sayfa başlığı, anahtar kelime tanımlamaları, sayfa içerisinde kullanılan karakter bilgisi (dil, code page) gibi sayfanın doğrudan kendisine ilişkin tanımlamalar yapılır. </HEAD> <BODY> ……….Sayfa üzerinde görülmesi istenen Okumaya Devam Et

PHP4.0’ü tasarlayanlar, özellikle zararlı kodları gizlemekte kötüniyetli kişilerin yararlandığı tek ve çift tırnak işaretlerinin sisteme zarar vermesini önlemek amacıyla, ziyaretçi girdilerindeki tırnak işaretlerinin otomatik olarak Escape karakteri ile zararsız hale getirilmesini sağlamış bulunuyorlar. Buna göre bir ziyaretçi bir forma söz gelimi “PHP’nin yararları” yazacak olursa bu “PHP\’nin Yararları” haline dönecektir. Okumaya Devam Et

setTimeout(“fonksiyonun_adı”, milisaniye) Örnek fonksiyonumuza dönersek; çevirme ve bulunan alfanümerik değeri HTML’in Form nesnesinin bir ögesinin içeriği olarak atama işleminden sonra, “kronometre” adını verdiğimiz bir değişken görüyoruz; fakat bu değişkenin değeri oldukça farklı bir ifade içeriyor: setTimeout(). setTimeout(), Javascript’in 1.2 sürümüyle gelen ve kendi kendisinin zamanlamasını belirleyen bir metoddur. Buradaki örnekte, Okumaya Devam Et

Javascript’in kullanılmaya hazır işlevleri (metodları) arasında Date (Tarih) nesnesine uygulanabilecek olanlarından biri toString() metodudur. Kelime anlamı String’e çevir, alfanümerik’e çevir olan bu metodla, saat nesnesinin tamamen kendine özgü biçimi, Javascript tarafından HTML’in anlayabileceği şekle çevrilmiş olur. Buradaki örnek kodda, “saat” değişkeninin içeriğini toString() metoduna tabi tutarak, alfanümerik değere çeviriyoruz ve Okumaya Devam Et

Date(): getYear(), getMonth(), getDate(), getDay(), getTime(), getHours(), getMinutes(), getSeconds() Bu metod, Javascript’in Browser’dan, Browser’ın işletim sisteminden, işletim sisteminin de bilgisayarın temel girdi/çıktı işlemlerini yapan (BIOS) çipinden, saati ve tarihi içeren bilgiyi almasını sağlar. Gerçi metod Date (günün tarihi) adını taşıyor, ama Date(), Javascript açısından class (sınıf) sayılır ve edinilen bilgi Okumaya Devam Et