HTML’de bir tablonun başlangıcı ve bitişi <TABLE>..</TABLE> etiketiyle işaretlenir. Tablonun sütun başlıkları <TH>..</TH>; gövdesi <TBODY>..</TBODY> etiketiyle belirtilir. Sütun başlıkları veya gövde etiketinin hemen altında tarayıcıya bir tablo satırı başladığını söylemeniz gerekir. Bunu <TR>..</TR> etiketiyle yaparız. Bu iki etiketin arasında Tablonun değerleri, yani içinde bilgiler bulunan hücreleri oluşturan etiket, <TD>..</TD> yer Okumaya Devam Et

1. Belge biçimlendirme: HTML, Wes tasarımcısına, belgelerini ziyaretçinin ekranında nasıl oluşmasını istiyorsa öyle şekillendirme imkanı verir. Bununla birlikte tarayıcı programlarının (Netscape Navigator veya Internet Explorer) HTML komutlarını yorumlayışlarında az da olsa fark vardır ve bu fark sayfalarınızın bir ziyaretçinin bilgisayarında başta, diğerinin bilgisayarında başka gösterilmesine yol açabilir. Ayrıca ziyaretçileriniz, tarayıcı Okumaya Devam Et

öncelikle şunu bilmeliyiz ki asp.net için bir programlama dili diyemeyiz. asp.net’ten teknoloji olarak bahsetmek hiçte yanlış olmayacaktır. çünkü .net teknolojisi bir çok web programcısının işlerini kolaylaştırmıştır. asp.net ile bir çok web programlama dili ile çalışılabilinir olması asp.net’in bir teknoloji olması yönünde bir adım diyebiliriz. peki .net teknolojisi bize ne sağlamakta Okumaya Devam Et

PHP’nin tarih ve zaman bilgisini kullanmamızı sağlayan getdate() fonksiyonunun yanı sıra, elde ettiğimiz bilgileri çok daha esnek biçimlendirmemizi sağlayan date() fonksiyonu da sık kullanılır. Bu fonksiyon çağrıldığı yerde bize Unix sisteminin Epoch zaman-tarih damgasını verir. Bu verinin biçimlendirilmesi için çeşitli parametreler vardır. Bu parametreler, gün adlarının dili ve tarihlerin yazılışı Okumaya Devam Et

Bu fonksiyonları bir değişkeni biçimlendirmekte kullanırız. Birincisinin elde ettiği sonuç ziyaretçinin Browser penceresine gönderilir; ikincisin elde ettiği sonuç ise değer olarak döner. Önce bu fonksiyonlarla kullanabileceğimiz biçim parametrelerini sıralayalım: % Yüzde işareti. Yanında biçim parametresi gerekmez. b Değişken tamsayı olarak işlem görür ve ikili sayı olarak döner. c Değişken tamsayı Okumaya Devam Et

trim() Bir alfanümerik değişkenin değerinin baş ve son tarafındaki boşlukları atar. Yazılışı: trim($degisken); Bu fonksiyon değişken değerinin veya metnin başındaki ve sonundaki “\n”, “\r”, “\t”, “\v”, “\0”, ve aralık işaretini boşluk sayar. Örnek: $degisken = “\0 Olumsuz düşünce ve mekanizmalar üzerine olumlu şeyler bina edilemez!\n\r\t”; $secilen = trim ($degisken); Burada Okumaya Devam Et

Bir alfanümerik değişkenin değerinin veya bir metnin tanımladığınız bölümünü verir. İkisi zorunlu, biri seçmeli üç parametre ile kullanılır. Yazılışı: substr($degisken, başla, [boyut] ); Burada, $degisken yerine içinden bir bölümü seçmek istediğiniz metni tutan değişkenin adını; başla yerine seçme işleminin başlayacağı karakterin baştan itibaren kaçıncıdan sonra olduğunu ve isterseniz boyut yerine Okumaya Devam Et

PHP ile “iş yapmak” için gerekli araçlarımıza bir yenisini ekledik. Artık PHP programlarımızdan sabit diskteki dosyalara ulaşmayı ve dosyalarla çalışmayı biliyoruz. Buraya kadar öğrendiklerimizi bir PHP programı üzerinde uygulayabiliriz. Bunun için birlikte bir konuk defteri yapalım. Diyelim ki konuk defterimize sadeceziyaretçimizin adını, elektronik posta adresini ve kısa bir mesajını isteyeceğiz. Okumaya Devam Et

Dizin silme: rmdir() PHP programlarımızda gerektiğinde sunucunun yazma yetkisi verdiği Web’e açık kök ve alt-dizinlerde mevcut dizinleri silebiliriz. Bunu, rmdir() fonksiyonu ile yaparız. Bu fonksiyona oluşturulacak dizinin adı parametre verilir. Örnek:

Dizin oluşturma: mkdir() PHP programlarımız gerektiğinde sunucunun yazma yetkisi verdiği Web’e açık kök ve alt-dizinlerde yeni dizinler oluşturabilir. Bunu, mkdir() fonksiyonu ile yaparız. Bu fonksiyona oluşturulacak dizinin adı ve 8 tabanlı (octal) sayı cinsinden ve önüne bir sıfır konarak dizinin okuma/yazma/çalıştırma izinlerini belirten parametre verilir. Örnek: mkdir (“deneme”, 0777); Burada Okumaya Devam Et