Dilimizde kesim, kısım gibi bir anlama gelir. HTML5 ile gelen yeni bir etikettir. Bazen tasarımda o kadar çok <div> kullanırız ki bu div’lerin birbirleri ile karışmaması için <section> etiketi kurtarıcı niteliktedir. Hemen küçük bir örnekle bunu göstereyim: <section>     <div>         <p>Birinci section birinci paragraf</p>     </div>     <div>         <p>Birinci section ikinci paragraf</p>     </div> Okumaya Devam Et

En sık kullanacağımız yapısal etikettir. Açılımı division’dır. Dilimizde bölüm gibi bir anlama gelir. Div’lerle yapılan siteler işte bu etiket sayesinde yapılır. <div> <p> bu bir div’dir </p> </div> div etiketleri işlevlerine göre parametreler alırlar. örneğin bu kullandığımız div leri tanımlarken id ile tanımlarız. <div id=”başlık”> şeklinde tanımlama yapabiliriz. div etiketi Okumaya Devam Et

parseInt(i,n) Fonksiyona dikkat ederseniz, 0, 4 ve 9’ncu karakterlerdeki açılan ve kapanan parantez ve kesme çizgisi irdelemelerinde başa dönmeyen döngülerde, Javascript en sonda if ile başlayan parseInt() şeklinde bir ifadeyi icra ediyor. Javascript, kendisine alfanümerik olarak verilen bir değişken değerini tamsayı (integer) veya kesirli sayıya (float) çevirebilir. Alfanümerik değerleri tam Okumaya Devam Et

Fonksiyonlarda ve diğer tür işlemlerde kullanabileceğimiz bir Javascript kısaltması, “filanca yerdeki karakter” diyebileceğimiz charAt(i)” ifadesidir. Burada i yerine herhangi bir rakamı yazabilirsiniz. Bu kısaltma ancak sayı ya da alfanümerik değer içeren değişkene veya nesneye uygulanabilir. Buradaki örneğimizde, Javascript, karakter adını verdiği ve içini boş bıraktığı değişkenin değeri olarak, “numara” nesnesinin Okumaya Devam Et

fseek() ile ölçü belirleme PHP’nin dosya işleminde kullabileceğiniz bir diğer fonksiyonu fseek() adını taşır. Daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını ve ve programın bu metin içinde zıplamasını istediğiniz noktanın dosyanın başından itibaren byte değerini parametre olarak alan bu fonksiyon ile, bir dosyanın içinnde istediğimiz yere gitme imkanı vardır. Okumaya Devam Et

Dosya okuma: fgets(), fread() ve fgetc() Açtığımız bir dosyanın içindeki yazıları çoğu zaman programımıza satır satır okuturuz. PHP’de bir dosyanın içeriğini satır satır okutmamızı fgets() fonksiyonu sağlar. Bu fonksiyona daha önce açılmış olan dosyanın işaret değişkenin adını ve okunmasını istediğimiz asgari byte ölçüsünü parametre olarak veririz. fgets() fonksiyonu verdiğimiz uzunluk Okumaya Devam Et

Bir Fonksiyonu durdurmak için: Öl! Bir PHP fonksiyonunun kendisinden beklenen işi yapamaması halinde oracıkta durdurulmasını die() komutu sağlar. “Öl!” anlamına gelen bu fonksiyona ekranda görüntülenmesini istediğimiz bir metni parametre olarak verebiliriz. Bu bölümdeki örnekler bu komutla birlikte şöyle yazılabilir: $dosya = fopen( “bir_dosya.txt” , ‘a’ ) or die (“Dosya açılamıyor!”) Okumaya Devam Et