PHP’de bir dosyanın içeriğini alarak sayfalarımızda kullanma veya bir dosyanın içeriğini değiştirmek gibi işlemler için önce dosyanın açılmış olması gerekir. Bunu gerçekleştiren fopen() fonksiyonudur. Bu fonksiyonla bir dosyayı okumak (‘r’), yazdırmak (‘w’) veya ek yapmak (‘a’) için açabiliriz. Bu fonksiyon dosyanın başarıyla açılması halinde bir tamsayı verecektir. PHP programlarımızda, açılan Okumaya Devam Et

PHP ile yapabileceğimiz önemli dosya işlemlerinin başında olmayan bir dosyayı oluşturmak ve olan bir dosyayı silmek gelir. PHP’nin dosya oluşturma komutu touch() fonksiyonudur. Bu fonksiyona oluşturulmasıın istediğimiz dosyanın adını vermemiz gerekir. Örnek: <?php $dosya_dizin = “/inetpub/wwwroot/”; touch (“$dosya_dizin/yeni_belge.txt”); print (“yeni_belge adlı bir dosya oluşturuldu!”); ?> </BODY> </HTML> Bu programı kişisel Okumaya Devam Et

Adını verdiğimiz dosyaya son erişim tarihini bildirir. ne var ki bu bilgi Unix’in “epoch” biçimindedir: Örnek: print (“Dosyanın son erişim tarihi:”); $dosya_tarihi = fileadate( “bir_dosya.txt” ); print ( ” $dosya_tarihi ” ); Eğer bu dosyanın son erişim tarihi 28 Temmuz 2000, Cuma 24:00:00 ise, PHP, Browser penceresine 964731600 yazacaktır. Bu Okumaya Devam Et

Dosya var mı? file_exits() Bir dosyanın var olup olmadığını denetleyen bu fonksiyon, dosya varsa true/doğru, yoksa false/yanlış sonucunu verir. Örnek: if ( file_exits ( “bir_dosya.txt” ) ) print (“Dosya var!”); Dosya yoksa, program “Dosya var!” yazmadan yoluna devam edecektir.

Merhaba.. Bu dersimizde Asp.Net Repeater kullanımını görelim ve bir örnek üzerinde uygulamasını inceleyelim. Bildiğimiz gibi dat.net yapısının yada Object Orriented yapısının en onemli kurallarından avantajlarından biri kalıtımdır.. Repeater de dahil, toolbox sekmesi altındaki her kontrol system.web.control yani control sınıfımızdan türemiştir.. Ve biz biliyoruz ki sunucu kontrollerini browserler tanımaz. Peki, nasıl Okumaya Devam Et

yazıda ASP.NET ile JSON türündeki verileri okuma ve oluşturma işlemi anlatılmaktadır. Açılımı “Javascript Object Notation” olan JSON, veri değişimi için, insanlar tarafından okunabilen bir biçim sunmaktadır. XML’in Javascript ile çok da iyi kullanılamamasından ötürü tercih edilir, klasik DOM ağaçlarından farksız bir yapıya sahiptir. Number String Boolean Array Object null diyor Okumaya Devam Et

include mu, require mı? PHP4.0 ile, include komutu gibi işleyen ancak ondan farklı olarak kendisini çağıran programa değer veremeyen require komutu da kullanılabilir hale geldi. İçinde bir hesaplama bulunmayan veya kendisini çağıran dosyaya bir return komutu ile bir değer dönmesini sağlaması beklenmeyen dosyaları require komutu ile de ana programımıza dahil Okumaya Devam Et